ලේසර් කැපීම වැඩ කරයි

  • decorative screen panel laser cuttig

    අලංකාර තිර පැනල් ලේසර් කට්ටිග්

     පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-SF010 ඔප දැමූ / බුරුසු කළ ප්‍රමාණය අවසන් කරන්න බිම හෝ බිත්ති සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය ලෝහ හෝ මල නොබැඳෙන වානේ හැඩය අභිරුචිකරණය කරන ලද ස්වාභාවික මෝස්තර මෝස්තරයකට අනුව. මෝස්තර වසන්තයේ උයනේ දේවානුභාවයෙන්. සරල ජ්යාමිතික රටා සමමිතිකව බෙදා හැරීම හරහා රටාවේ මල් හෝ හැඩයන් වියුක්ත ආකාරයකින් ප්රකාශ වේ. මල්, තරු, බැලූන්, හදවත්, කොළ, පා සටහන් වැනි විවිධ හැඩයන් සහිත විවිධ වර්ග වලට හැකිය ...